Personuppgiftspolicy (PUL)


Det är viktigt för oss att se till att din personliga integritet skyddas. Vi kommer att behandla all personlig information om dig i enlighet med Personuppgiftslagen - även kallad PUL.

Vi kommer inte att på något sätt sälja eller hyra ut din information.

Väljer du att anmäla dig till vårt nyhetsbrev kommer du endast att få tillsänt dig nyhetsbrev och även eventuella extraerbjudanden.

I vår kunddatabas lagras följande information:

  • För- och efternamn
  • Eventuellt företag
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av de personuppgifter som vi registrerat om dig. Om dom är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att få ut dessa uppgifter krävs att du skickar in en undertecknad begäran till oss.